Minimum Harmonii

Minimum Harmonii to 7 miesięczny kurs dla 1 osoby (w przygotowaniu. 

Celem szkolenia jego przygotowanie przedsiębiorcy  

celem jest obserwacja zmian organizmu w trakcie podstawowego cyklu 210 dni.

Trening zaczyna się od ankiety oraz badań. Należy wykonać zestaw badań (około 200 PLN).  Z podstawowym zestawem badań zaczynamy kurs.

Edukacja oprócz wykładów i webinariów zakłada półroczne obserwacje własnego organizmu i adnotacje w zeszycie ćwiczeń.  Po 210 dniach obserwacji i suplementacji wykonane zostaną kolejne badania sprawdzające wyniki.

Szkolenie przewiduje następujące elementy:

 • wykłady z trenerem na sali
 • badanie preorientacyjne na początku szkolenia, przed przystąpieniem do terapii oraz
 • analiza stanu zdrowia ze specjalistą medycyny regeneracyjnej i holistycznej.
 • przeprowadzenie terapii przygotowawczej – oczyszczającej
 • przeprowadzenie terapii nawadniającej
 • przeprowadzenie terapii regeneracyjnej
 • webinaria przynajmniej 1 x w tygodniu
 • dostęp do filmów edukacyjnych poprzez platformę Moodle
 • udział w zamkniętej grupie społecznościowej zainteresowanej poprawą własnego
 • stanu zdrowia
 • dostęp do strony: Zadaj pytanie!
 • możliwość zmniejszenia ceny kursu czyli zdrowie za mniej, albo nawet zdrowie za darmo
 • prowadzenie i analiza zeszytu indywidualnego stanu zdrowia oraz konsultacja ze specjalistą medycycny regeneracyjnej
 • końcowe badania kontrolne
 • konsultacja końcowa ze specjalistą medycyny regeneracyjnej
 • certyfikat poprawy stanu zdrowia

Szkolenie przygotowywane jest w oparciu o wytyczne Narodowego Programu Zdrowia (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 Dz.U. 2016 poz. 1492)

Szczególnie realizowane będą  cele:

 • Działanie 1 Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa
 • Działanie 2.5 Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku
 • Działanie 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa
 • Działanie 5. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się
 • Działanie 6. Poprawa zdrowia prokreacyjnego

Uczestnik otrzyma pełny zestaw suplementacyjny na okres całego kursu.
Koszt szkolenia jest kosztem firmy.